“Wind” is ‘n beweging deur vroue wat glo dat hul geloof in dade moet oorgaan.  Die Wind verteenwoordig die inspirasie van God se Gees waarsonder geen beweging moontlik sal wees nie.  Ons wil vroue oor kerk- en kultuurgrense heen uitnooi om een maal per jaar hande te vat, hul kragte saam te snoer en gesamentlik ‘n gefokusde fondsinsamelingsprojek aan te pak met die oog op hulp aan ‘n spesifieke, vooraf geïdentifiseerde organisasie.  

DOEL:

Hierdie beweging se doelwit is om reeds bestaande aksies en organisasies te ondersteun en nie om nog ‘n nuwe organisasie met ‘n nuwe rigting en missie daar te stel nie. In Gen 2:18 het God die vrou se skeppingsrol as helper duidelik gemaak. Die vrou se rol in die gesin verhinder haar dikwels om hierdie rol as helper in die liggaam van Christus, bevredigend te vervul. “Wind”  se doel, is juis om take, wat vir een onmoontlik lyk, so af te breek dat dit ‘n minimale inset van die individu sal verg om saam ‘n maksimale verskil te maak. Ons het dikwels werklik ‘n behoefte om betrokke te raak, maar die grootsheid van die taak verlam ons omdat ons as individue daarna kyk. Die werklikheid is dat God juis bedoel het dat ons die uitdagings as liggaam van Christus sal aanpak en nie as individue nie.  

IMPLEMENTERING (Hoe kan ek deel word?) 

Belangstellendes word gevra om dit te oorweeg om jaarliks ‘n artikel, wat deur “Wind”  beskikbaar  gestel word, te koop of te verkoop. Die gedagte is dat die artikel bekostigbaar en geskik sal wees as geskenk. Geen persoonlike wins word deur enige individu gemaak nie en waar moontlik , sal werk aan minderbevoorregtes verskaf word. Na afhandeling van ‘n projek word terugvoer deurgegee aan alle betrokkenes. Indien jy belangstel om ‘n epos te ontvang om jou in te lig oor die produk wat die jaar beskikbaar sal wees, kan jy ons kontak by windsa@mweb.co.za.

Hierdie is 'n ideale geleentheid om geskenke, en veral Kersgeskenke te koop en terselfdertyd ondersteun jy ‘n produk wat plaaslik vervaardig word en waarvan die opbrengs in die gemeenskap ‘n verskil maak.

2014 PROJEK:  OLYFOLIE

Vir 2014 bied ons 'n baie goeie kwaliteit (extra virgin, cold pressed) olyfolie met 'n verskeidenheid van etikette. Die inhoud van die bottels is dieselfde, die verskillende etikette maak dit net interessant. Dit is 'n ideale geskenk vir al die vroue in jou lewe. Vat hierdie jaar ’n bottel olie eerder as ’n bos blomme! Die sendelinge binne die grense van Suid-Afrika kry baie swaar en ons wil graag hierdie jaar een van hulle se hande versterk met die fondse wat ons met die olie insamel. Walter Loots by Shekinah Christian Fellowship in Bosbokrand versorg talle weeskinders, gestremdes en bejaardes in uiters haglike omstandighede. Hulle veg ook ’n intense geestelike stryd omdat hierdie een van die areas in ons land is met die meeste sangomas en aanbidding van voorvadergeeste. Hulle het werklik ons hulp nodig deur finansiële ondersteuning maar ook geestelik d.m.v. voorbidding.

Die koste van die olie is R100 per bottel en jy ontvang ook 'n gratis groete kaartjie en koevert.

Die olie is beskikbaar by Moreletapark kerkkantoor, Annelie Robbetze 012-9978000 of Marinda 0823267167. Skakel gerus vir Marinda indien jy voorbeelde van die olie wil besigtig.

Dankie dat jy deel is van die oplossing. Vertel asb. vir soveel as moontlik mense van hierdie projek sodat ons meer mense kan bereik lees meer hier >>

FINANSIERING VAN DIE PROJEKTE:

Die insetkoste van die projekte word gefinansier deur fondse wat besighede of individue aan “Wind”  beskikbaar stel met die ooreenkoms dat daarmee gewoeker sal word. Die uitkoms hiervan is dat die skenker se aanvanklike bedrag ten minste verdubbel word en dat die volle opbrengs uit die verkope aan die spesifieke liefdadigheidsorganisasie oorhandig word.

KLIEK HIER VIR MEER INLIGTING OOR ONS VORIGE PROJEKTE >>